Aktualności

Zakończono realizację projektu: migracja AD, Exchange Server, System Center 2012, SQL Server - marzec, kwiecień 2013

Zakończono realizację wdrożenia System Center 2012 - luty 2013

Zakończono realizację wdrożenia klastra Hyper-V 2008 R2 - lipiec 2012